Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wij signaleren behoeften van mensen met beperkingen binnen de gemeente Beesel.
Mensen die hun functiebeperking als handicap ervaren, hebben recht op ondersteuning om in
onze maatschappij te kunnen functioneren.

Wat doet het GGB voor mensen met beperkingen?

  • Geeft informatie over zaken die belangrijk zijn voor mensen met een handicap en/of chronische ziekte.
  • Inventariseert knelpunten en neemt initiatieven om oplossingen te zoeken.
  • Geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente:
  • We vragen aandacht voor trottoirs die iedereen kan gebruiken.
  • We werken aan goede bereikbaarheid en toegankelijkheid van openbare gebouwen, winkels en pleinen.
  • We pleiten ervoor dat cultuur en recreatie voor iedere burger van Beesel toegankelijk is.
  • We werken aan voldoende en goed toegankelijke gehandicaptenparkeerplaatsen.
  • Op gezette tijden organiseert het platform, en is er deelname aan bijeenkomsten over onderwerpen die mensen met een beperking en chronisch zieke interesseren.
  • Ook beleidmakers en deskundigen nodigen wij uit en gaan wij mee in gesprek. Door naar elkaars ervaringen te luisteren, kan er meer begrip ontstaan