Blinden en Slechtzienden

Landelijke Stichting voor Blinden en Slechtzienden.
www.lsbs.nl

Het doel van het LSBL is het bevorderen van de mogelijkheid voor blinden en slechtzienden om op een gelijkwaardige wijze deel te nemen aan en betrokken te zijn bij de samenleving en het bevorderen van de mogelijkheid voor blinden en slechtzienden om zich persoonlijk te ontwikkelen.
Tevens ondersteunen ze wetenschappelijk oogheelkundig onderzoek.

De LSBS bereikt deze doelen door het verstrekken van financiële en soms materiële ondersteuning aan individuele blinden en slechtzienden, aan instellingen en organisaties werkzaam in het belang van blinden en slechtzienden (met name voor specifieke projecten) en aan wetenschappers/wetenschappelijke instituten.