FGL

FGL; federatie gehandicaptenzorg Limburg

FGL-Limburg


De Federatie van Gehandicaptenorganisaties in Limburg (FGL) is de Limburgse Provinciale koepelorganisatie van en voor mensen met een lichamelijke of zintuiglijke beperking en/ of chronische ziekte.
Zij behartigt de belangen collectieve belangen van de bij haar aangesloten lidorganisaties.
Tevens komt de FGL op voor de collectieve belangen van alle mensen met een chronische ziekte of een handicap in Limburg.
Het belangrijkste doel van de Federatie van Gehandicaptenorganisaties in Limburg(FGL) is: Streven naar een volledige integratie van mensen met beperkingen in de samenleving.
Nog steeds kent de samenleving voor mensen met handicaps veel beperkingen. Naast het wegnemen van vele fysieke barrières (ontoegankelijke gebouwen, onbruikbare betaalvoorzieningen, ontoegankelijk openbaar vervoer enz.) moet ook vandaag de dag nog steeds gestreden worden tegen discriminatie en bestaande vooroordelen.