Gehoorproblemen

NVVS; Nederlandse vereniging voor slechthorende.
https://www.stichtinghoormij.nl/
In Stichting Hoormij vormen NVVS, FOSS en SH-Jong een federatie.
Dé site voor iedereen die geïnteresseerd is in slechthorendheid, oorsuizen (tinnitus), de ziekte van Ménière (draaiduizelingen), een brughoektumor, overgevoelig voor geluiden (hyperacusis), diverse hoorimplantaten zoals een cochleair implantaat (CI) of taalontwikkelingsstoornissen (TOS). Informatief, onafhankelijk en betrouwbaar.