Vergaderdata

Vergaderdata 2018

Eenmaal in de twee maanden wordt er een deelnemersbijeenkomst gehouden.
Deze zijn voor iedereen vrij toegankelijk bij te wonen.
Alle bijeenkomsten worden gehouden in zalencentrum SCC De Schakel en starten om 19.30 uur.

De vergaderdata voor 2018 zijn:
– Donderdag 22 Februari; jaarvergadering
– Donderdag 19 April
– Donderdag 21 Juni
– Donderdag 20 September
– Donderdag 29 November